Junta Central Fallera         


Asociació Cultural Falla Avinguda Genovés i Adjacents Alaquàs . C/San Rafael Nº5 Alaquás 46970